Inspirationsdag – 4MAT

4MAT er en metode til at hjælpe mennesker med at forstå deres egen læringsstil – samt andres. Det er en metode, som medvirker til en forståelse af, hvordan du kan undervise, kommunikere og formidle på en måde, som sikrer, at dit budskab forstås som planlagt.
4MAT anses for at være brugbar i alle læringssammenhænge og giver en klar indsigt i, hvordan du kan opbygge undervisning og anden kommunikation, der engagerer og motiverer alle typer af mennesker.
Læring vil altid være aktuelt, og derfor er 4MAT et optimalt værktøj for både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og mange andre, som ønsker at få viden og kompetencer inden for god kommunikation samt indlæring.

4MAT – en naturlig metode til læringsprocesser

Hos Staalsat vil du lære de kommunikationsbegreber, der tænder for hjernens signaler, så du kan være sikker på, at andre vil lytte til dig – og at de går i den retning, du ønsker.
Vi har hver især vores egen lærings- og kommunikationsstil, og vi kommunikerer derfor forskelligt. Af samme grund kan 4MAT være et effektivt værktøj til at skabe bedre forståelse af hinanden, da essensen af metoden er, at afsender har ansvaret for, at modtager forstår budskabet.

For at kunne opnå god kommunikation er vi derfor nødt til at have forståelse for disse individuelle forskelligheder. Vi mener, at den gode kommunikation i sidste ende kan være med til at skabe bedre trivsel – samt et større overskud i hverdagen. Bliver der i en virksomhed sat fokus på god kommunikation – så vil du automatisk have et større fokus på dit personale og opnå en positiv udvikling inde fra.

Forstå din kommunikation og undgå modstand

Hos Staalsat er vi interesseret i at videregive viden om menneskers forskellige kommunikationstyper. Deltager du i inspirationsdage hos os, så vil Bo Staal garantere, at du fremover vil være bevidst om dit valg af kommunikation til den modtager, du står overfor. Han bygger videre på 4MAT metoden og indsamler konstant ny viden inden for netop dette kommunikationsfelt.
Det er ved hjælp af disse inspirationsdage, at du vil udvikle kompetencer til at kunne kommunikere på modtagerens præmis, og derved skabe trivsel og samarbejde fremfor modstand og diskussion.

Efter en dag i vores selskab vil du være i stand til at skelne mellem de forskellige kommunikationstyper, du vil vide præcis, hvad du skal gøre for at få alle med, når du kommunikerer, og jeres samarbejde i virksomheden vil samtidig styrkes, fordi I fremover vil tage afsæt i de kommunikationstyper, I består af i netop jeres virksomhed.

Det I lærer hos os vil virke med det samme, og i det øjeblik du træder ud af rummet, vil du blive forstået fremfor at blive mødt af modstand.

4MAT metoden – styrk din kommunikation og lær kommunikation, der fanger.

Hør mere om hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed?